In de kerk staan twee orgels: een zuigwindharmonium met twee manualen en pedaal dat in een onbekend jaar is gebouwd door Hinkel. Dit harmonium wordt niet meer bespeeld. In november 2021 is er een tweede orgel geplaatst, een klein pijporgel, in 1984 gebouwd door Ruud Vrijmoeth. Het instrument heeft 4 registers: Holpijp 8', Fluit 4', Octaaf 2' en een Quint 3' discant (rechterhelft van het klavier). Het pijporgel is in bruikleen afgegeven door de protestantse gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum.