Karakteristiek

Dit oorspronkelijk 13e eeuwse okergeelkleurig kerkje staat op de rand van een wierde. Gedekt met een schilddak met bovenop een dakruiter met ingesnoerde spits. Binnen vinden we een paar bijzondere dingen: een piscina in een ‘kielboognis', een zeldzame houten lessenaar en een preekstoel uit begin 17e eeuw. De kerk is gewijd aan St.Georgios ofwel St.Joris. Deze heilige uit de 4e eeuw is in Groningen bekend als Sint Joris van de legende van de Draak. In deze legende wordt verteld hoe Joris een draak doodde die mensenoffers verslond.

Gebruik

Er worden geen wekelijkse diensten gehouden in Stitswerd maar met grote regelmaat vinden er bijzondere diensten plaats in de kerk.